31/01/1626, 3

31/01/1626, 3

3 De RvS adviseert d.d. 30 jan. de Zeeuwse Admiraliteit te machtigen om met de ingelanden van Ossenisse, Hontenisse en de polder van Namen te onderhandelen over de uitvoer van een deel van hun gewas naar vijandelijke steden, erop toeziend dat er geen bedrog wordt gepleegd.
HHM sturen advies en rekest naar de Admiraliteit die een ter arrestatie aan HHM te zenden reglement moet maken inzake de uit te voeren goederen.