31/01/1626, 10

31/01/1626, 10

10 Halewijn, Schagen en Oosterzee rapporteren dat Van Gelder de declaratie wil afmaken op 4.700 gld.
HHM gaan met dit bedrag akkoord en laten ordonnantie depĂȘcheren.