31/01/1626, 11

31/01/1626, 11

11 HHM bespreken het advies van de RvS d.d. 31 dec. 1625 over het korten van de ruiters die in de Betuwe verblijf hielden. Ofschoon Z.Exc. meent dat men de ruiters niet moet korten, vinden de raden dat de plakkaten en bepalingen van het land die in gelijke zaken zijn gehanteerd tot een korting nopen.
Rantwyck, Matelieff, Oosterzee, Haersolte en Schaffer en twee of drie leden van de RvS zullen met Z.Exc. de zaak nader onderzoeken en bezien of een korting toegepast moet worden. Ze moeten dan ook de hoogte van die korting en haar grondslag bepalen.