31/01/1626, 12

31/01/1626, 12

12 De gedeputeerden van HHM doen verslag van hetgeen zij tot nog toe met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten hebben besproken inzake de kustbewaking.
Zij zullen Z.Exc. van het besprokene in kennis stellen. Matelieff zal zich bij het besogne voegen.