31/01/1626, 4

31/01/1626, 4

4 De Schotse predikant Andreas Honterus krijgt de helft van zijn extraordinaris traktement van 200 gld. per jaar vooruitbetaald.