31/01/1626, 9

31/01/1626, 9

9 Namens het bestuur van het Land van Luik dringt Van der Veecken aan op brieven aan de commandanten van de grenssteden om een eind te maken aan de excessen die door de soldaten aldaar worden gepleegd met het plakkaat van retorsie als dekmantel. Ook vraagt hij de gevangenen op borg vrij te laten.
HHM laten de RvS hierover beslissen.