03/02/1626, 2

03/02/1626, 2

2 De volmachten van Ameland verzoeken de zaak tegen hun heer te renvoyeren aan een hof van justitie dan wel aan de gewone rechter op Ameland.
HHM blijven bij hun resolutie van 31 januari.