03/02/1626, 3

03/02/1626, 3

3 Cornelis Oostermans schrijft d.d. 31 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 22 jan., maar ondanks het door hem daarin aangevoerde willen HHM hem ontbieden voor een afdoende verklaring.