03/02/1626, 6

03/02/1626, 6

6 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft d.d. Rotterdam 30 jan. dat in Bergen op Zoom het verbod op de uitvoer van levensmiddelen niet streng wordt toegepast. Zij sturen een akte mee die door de RvS aan Roosendaal is verstrekt voor het halen van levensbehoeften.
Wat het eerste punt betreft is Oostermans ontboden en inzake het tweede punt wordt goedgevonden de RvS in overleg te doen treden met de hier aanwezige gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit teneinde de lijst te verminderen en een plaats aan te wijzen waar de ingezetenen van Roosendaal hun waren mogen halen.