03/02/1626, 16

03/02/1626, 16

16 Aangezien de uitvoering van de resolutie over de consenten van 28 okt. 1625 geen uitstel meer verdient besluiten HHM, naar aanleiding van de 29 jan. ontvangen brief van de Gedeputeerde Staten van Friesland , de heren te verzoeken op 17 feb. een Landdag uit te schrijven. Geïnsereerd zal worden dat de leden voor deze zaak volkomen gelast en gemachtigd compareren. Een deputatie van HHM zal op hetzelfde tijdstip aldaar verschijnen voor een definitief besluit inzake de uitvoering [van de resolutie d.d. 28 okt. 1625]. Alle stukken zullen de RvS worden overhandigd om de benodigde instructie te ontwerpen en graaf Ernst Casimir van Nassauzal worden verzocht bij de uitschrijving behulpzaam te zijn om die zo snel mogelijk te realiseren. Rantwyck, Brouchoven en Van der Lingen uit de RvS worden voor dit doel gecommitteerd.