05/02/1626, 1

05/02/1626, 1

1 Reael schrijft dat Aissema achtereenvolgens 4.120 en 6.210 rijksdaalder op hem heeft getrokken, het eerste bedrag te betalen over zes of zeven dagen en het tweede wat later. Doublet heeft hem opgedragen de betaling te voldoen uit het Franse secours waarvan nu 40.000 of 50.000 gld. in de bank gestort zullen worden. Hij verzoekt HHM om een nadere bepaling.
Doublet moet iemand naar Amsterdam sturen die de wisselbrieven zal aftrekken van het Franse subsidie en Reael moet op het overschot een bedrag van 67.000 gld. zien te lenen ter betaling van de ongerepartieerde troepen.
In dezelfde brief van 4 feb. meldt Reael dat de agent Brederode 600 rijksdaalder op hem heeft getrokken.
De heren van Holland is verzocht de wisselbrief te accepteren en de betaling in mindering te brengen op hun consenten.