05/02/1626, 5

05/02/1626, 5

5 De gisteren ontvangen brieven van Joachimi worden besproken.
Matelieff en Beaumont worden gecommitteerd tot een gesprek met de hier aanwezige kooplieden uit Amsterdam over het verstrekken van een lening op de Engelse juwelen.
Naar aanleiding van de nog te Plymouth verblijvende schepen van de vloot van Van der Lecq en de equipage van de tweede vloot zal met Z.Exc. worden gesproken over een plan de schepen zo spoedig mogelijk weer hier te krijgen.