06/02/1626, 8

06/02/1626, 8

8 HHM volgen het advies van de RvS van 3 feb. over de 30 jan. ontvangen brief van Famars. De ingezetenen van het Land van Altena mogen uitsluitend op een door HHM te arresteren lijst provisie halen uit óf Gorinchem óf Woudrichem. Hetzelfde geldt voor die van het Land van Heusden die hun provisie uit Heusden mogen halen. Die van Heel en andere dorpen uit de Bommelerwaard gaan op dezelfde voorwaarden naar Zaltbommel. Engelen, Vlijmen, Vergereind en Hedikhuizen mogen tot nader order op een lijst alleen de helft van de provisie die aan de hiervoor genoemde dorpen zal worden toegestaan uit Heusden halen. Het neutrale, geen contributie opbrengende en daardoor fraudegevoelige Bokhoven mag geen provisie uit dezerzijds steden halen. Aan de Rotterdamse Admiraliteit zal nogmaals worden geschreven dat zij HHM moet meedelen waarom zij dertigduizend raapkoeken en 2.500 pond kaas heeft laten passeren, onder aansporing het plakkaat strikt na te leven.