06/02/1626, 9

06/02/1626, 9

9 HHM stellen de memorie van Theodoro Rodenborgh ter hand van de Noordse Compagnie voor nader bericht. Hij verzoekt een akte van het Hof van Holland opdat de regalia van de Deense koning betreffende Spitsbergen niet ter discussie worden gesteld.