06/02/1626, 1

06/02/1626, 1

1 De gedelegeerde rechters in de zaak van de Rotterdamse Admiraliteit achten het noodzakelijk voor hun onderzoek naar Rotterdam te gaan voor confrontatie met enige personen en verzoeken een voorschot.
HHM laten de ontvanger-generaal 800 gld. ter beschikking stellen.