06/02/1626, 10

06/02/1626, 10

10 Ter vergadering verschijnt de prins van Oranje.
Op zijn advies wordt besloten Joachimi te antwoorden dat de nog in Plymouth verblijvende dertien schepen van de vloot van Van der Lecq huiswaarts moeten varen aangezien zij van alles onvoorzien zijn en dus niet in staat zijn dienst te doen. Joachimi kan zich excuseren met de verklaring dat de schepen van HHM voor de tweede vloot gereed zullen zijn wanneer de Engelse koning zijn aantal schepen heeft vastgesteld en HHM het tijdstip van hun gereedkoming heeft gemeld. Bijgevolg zal vice-admiraal Reael worden geschreven dat hij met de schepen terug moet keren. Z.Exc. wordt verzocht hetzelfde te doen en ook ter verontschuldiging te schrijven aan Buckingham.