06/02/1626, 11

06/02/1626, 11

11 HHM besluiten ook dat de drie met de luitenant-admiraal van Holland binnengelopen schepen direct door hun Admiraliteiten worden afgedankt ter besparing van 's lands kosten.