06/02/1626, 13

06/02/1626, 13

13 Inzake de door de gedeputeerden van de Admiraliteiten gevraagde subsidiƫring van de equipage eisen HHM van de afgevaardigden een afdoende staat van de te verwachten kosten zodat op grond daarvan het nodige ondernomen kan worden door brieven of bezendingen bij de provincies.