06/02/1626, 2

06/02/1626, 2

2 Het stadsbestuur van Heusden schrijft d.d. 31 jan. met het verzoek de dorpen uit de Meierij van 's-Hertogenbosch niet toe te staan hop naar de Republiek te brengen en geen akte daartoe te verstrekken zolang zijn gedeputeerden nog niet zijn gearriveerd.
HHM laten de zaak daarbij.