06/02/1626, 4

06/02/1626, 4

4 Het verzoek van Maria Dircx uit het dorp Princenhage bij Breda om bepaalde, in een door overhandigde lijst vermelde eetwaren te mogen uitvoeren, is afgewezen.