06/02/1626, 5

06/02/1626, 5

5 Jacques Gysbrecht verzoekt om een redelijke beloning en om een jaarlijks pensioen.
Om redenen krijgt Hendrick van der Mijlen ordonnantie van 200 gld. om volgens bevel van HHM uit te betalen.