06/02/1626, 6

06/02/1626, 6

6 De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. 10/20 jan. over de toestand aldaar.
De brief gaat naar de RvS die daarover dient te adviseren, na voorafgaand overleg met Z.Exc.