06/02/1626, 7

06/02/1626, 7

7 Op de nadere remonstrantie van de ingezetenen van het dorp Capelle staan HHM toe dat zij van hun in veiligheid gebracht koren honderd viertel tegen Bosch' licent mogen uitvoeren om te zaaien voor hun eigen levensbehoefte.
HHM staan hetzelfde toe aan de bewoners van De Made.