07/02/1626, 6

07/02/1626, 6

6 Gemeld wordt dat Theophile Thibaut zijn aanspraken op het land vanwege de drie door hem naar Zeeland gevoerde en inmiddels vanwege de algehele uitwisseling van gevangenen weer vrijgelaten gevangenen wil laten varen voor 3.000 kroon of voor toestemming van HHM voor het op de Maas brengen van zes schepen met levensmiddelen.
HHM blijven bij hun besluit van 30 jan. 1625 dat Thibaut zich moet wenden tot de Zeeuwse Admiraliteit die gemachtigd is met hem tot overeenstemming te komen over een redelijke beloning uit 's lands deel in de door hem op de vijand te veroveren schepen.