07/02/1626, 4

07/02/1626, 4

4 Gerapporteerd wordt dat de Rotterdamse gedeputeerden verklaren niet aan de gisteren genomen resolutie te kunnen voldoen aangezien hun Admiraliteit vooral kleine schepen van ongeveer tachtig last beschikbaar heeft en dat de grootste schepen zich nog onder Haultain bij de kust van Frankrijk bevinden.
Als de drie schepen uit Frankrijk niet voor het einde van deze maand binnenlopen zal de Admiraliteit door middel van bijvoorbeeld huur drie andere schepen leveren.