08/02/1626, 6

08/02/1626, 6

6 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 25 jan. dat zij een Landdag hebben uitgeschreven voor 6/16 feb. aanstaande.
HHM besluiten niet meer dan dat de daartoe afgevaardigde heren zich naar de Landdag zullen begeven.