08/02/1626, 7

08/02/1626, 7

7 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 28 jan. over de toestand aldaar.
De brief zal aan Z.Exc. worden meegedeeld.
Ook sturen zij een lijst met in Barbarije [Marokko] gevangengehouden Fransen waarvoor bemiddeling wordt gevraagd.
HHM zullen om hun vrijlating te bevorderen de lijst naar Pynacker in Algiers sturen.