09/02/1626, 1

09/02/1626, 1

1 De heren die met Z.Exc. de brief van Essen hebben besproken rapporteren dat het verstandiger is de korting enige tijd op te schorten.
HHM gaan daarin mee en vinden goed dat de RvS bevel geeft tot de surseance. Dit zal ook aan Essen worden geantwoord.
Z.Exc. laat ook meedelen dat in een brief van ritmeester Starckenborch melding wordt gemaakt van enige kwaadwilligheid onder de ruiters in Arnhem over de korting.
HHM zullen Z.Exc. verzoeken de ritmeester zowel te antwoorden dat hij hierover informatie moet inwinnen en opsturen als op te dragen de volle betaling te doen, aangezien HHM al voor diens schrijven tot een opschorting van de korting hadden besloten.