09/02/1626, 2

09/02/1626, 2

2 Aangevoerd wordt dat de Staten van Zeeland besloten zouden hebben de compagnie├źn ter repartitie van deze provincie te reduceren tot honderd koppen. Op verzoek van HHM compareren Z.Exc. en de RvS en, met hun advies, wordt besloten dat de commandanten van de plaatsen met Zeeuwse garnizoenen geschreven zal worden een dergelijke reductie niet toe te laten tot nader order van HHM. Tevens zullen de Staten van Zeeland door HHM worden bezonden, eventueel mede door Z.Exc., om uiteen te zetten dat een dergelijke resolutie in strijd is met de Unie, niet door afzonderlijke provincies genomen kan worden, schadelijk is voor de staat van het land en allerlei verwarring en nadelige gevolgen met zich meebrengt. Daarom zal de heren Staten van Zeeland worden verzocht op 16 feb. in vergadering te verschijnen teneinde de zaak te resumeren en te herstellen zonder ondertussen de reductie voort te zetten. Voor de bezending zijn Beveren en Schaffer gecommitteerd. Zij zullen vooruit reizen en mochten zij de situatie van dien aard achten dat de komst van Z.Exc. nodig is, dan zullen zij daarvan bericht doen. Ook zal Beaumont worden verzocht zich naar Zeeland te begeven om de heren Staten op hun dwaling te wijzen. Haultain, gouverneur van Sluis, zal ter vergadering worden ontboden onder dankzegging voor zijn waarschuwing en met de last de reductie in zijn gouvernement niet toe te staan zonder nader bevel van HHM. De RvS zal een instructie opstellen voor de gecommitteerde heren.