09/02/1626, 3

09/02/1626, 3

3 Famars schrijft d.d. Heusden 3 feb. met het verzoek te verbieden dat winkeliers hoeveelheden levensmiddelen halen uit de dorpen aangezien die uit 's- Hertogenbosch de waren met hun schuiten weten af te halen. Naar aanleiding van zijn vorige brief hebben HHM met advies van de RvS in de resolutie van 6 feb. orde op zaken gesteld.
Famars zal een afschrift worden gestuurd van hetgeen uit kracht van de resolutie is geschreven aan de Rotterdamse Admiraliteit met de aanmaning op de uitvoering ervan toe te zien.