09/02/1626, 5

09/02/1626, 5

5 D'Espaisses verschijnt ter vergadering en bedankt HHM voor de vrijlating van de Fransen op het Turkse schip. Ook overhandigt hij een brief van de koning d.d. 26 dec. 1625 met een aanbeveling voor het verzoek van de grootmeester van Malta om vrije uitvoer van twaalf galeimasten en sprieten, achthonderd musketten, achthonderd roers, achthonderd pieken en vijfendertigduizend kleine gegoten kogels.
Alles mag voor driekwart vrij worden uitgevoerd onder waarborg dat zuivering plaatsvindt door de grootmeester persoonlijk, binnen een geschikte termijn. HHM vertrouwen erop dat de schepen uit deze landen aldaar goed zullen worden onthaald.
Eveneens op aanbeveling van de Franse ambassadeur en onder dezelfde cautie staan HHM toe dat Arnout Rademaker en Jacques Poortmans voor de graaf van Granmond honderdvijftig corseletten voor het voetvolk en driehonderd musketten met forketten en bandeliers licentvrij mogen uitvoeren.