10/02/1626, 9

10/02/1626, 9

9 HHM staan de stad Rees licentvrij twee samoreuzen met turf toe ten behoeve van het garnizoen in de schans, mits de gouverneur attesteert dat de brandstof daar is aangekomen.