10/02/1626, 13

10/02/1626, 13

13 Kapitein Willem Melcnap bericht d.d. 6 jan. over de toestand op de kust van Vlaanderen. Hij meldt dat er een geldzending uit Spanje naar Calais verwacht wordt.
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten zullen hiervan in kennis worden gesteld