11/02/1626, 6

11/02/1626, 6

6 Jeurien Sondach, burger te Wezel, klaagt dat een groep van 35 soldaten uit het garnizoen van Zutphen zich voor 300 rijksdaalder heeft bevoorraad uit de waren waarmee hij op weg was naar de jaarmarkt van Dinslaken. Hij verzoekt om restitutie, hetgeen ook dringend wordt aanbevolen door de magistraat van Wezel in zijn schrijven van 19 januari.
HHM stellen deze missive en het rekest ter hand van de RvS om daarover te beslissen.