12/02/1626, 4

12/02/1626, 4

4 De magistraat van Goch verzoekt, na het vertrek van het garnizoen uit de stad, provisie te mogen halen uit Emmerik [Emmerich] of Nijmegen en vraagt ook toestemming ten behoeve van de boeren en de burgers voor respectievelijk de aanvoer van eigen gewas en de handel in manufacturen met neutralen. Ook verzoekt de magistraat voor de wederopbouw van de stadsmuur twee tot drie scheepsladingen kalk te mogen aanvoeren.
HHM vragen advies aan de RvS.