12/02/1626, 5

12/02/1626, 5

5 De ingezetenen van Sint-Michielsgestel en Schijndel verzoeken hop op te vatten als eigen gewas.
HHM wijzen een resolutie op dit punt van de hand.