12/02/1626, 7

12/02/1626, 7

7 Regeerders en ingezetenen van Oud Gastel en Nieuw Gastel verzoeken, onder overlegging van een lijst met inwoners en hetgeen die per week nodig hebben, deze levensbehoeften uit Dordrecht te mogen halen.
HHM stellen de lijst ter hand van de RvS voor advies.