12/02/1626, 8

12/02/1626, 8

8 De ingezetenen van de dorpen Wijk en Veen in het Land van Heusden wordt toegestaan hun waren naar Gorinchem te brengen. Ook mogen zij, mits een lijst met het aantal inwoners en met hetgeen die per week nodig hebben wordt ingeleverd, uit diezelfde stad hun levensbenodigdheden halen.