12/02/1626, 11

12/02/1626, 11

111 Als bewindhebber van de VOC verschijnt Elias Trip ter vergadering met het verzoek om een richtlijn ten aanzien van de in Texel aangekomen ambassadeur van de Perzische sjah.
Indien de ambassadeur zich tot HHM wil wenden en naar 's- Gravenhage komt, zullen HHM zijn ontvangst regelen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 687.