12/02/1626, 13

12/02/1626, 13

13 Van der Lingen en Burmania verschijnen opnieuw ter vergadering en verhalen dat de RvS met de heer van Rumen heeft doen spreken over de voorziening van de plaatsen in het graafschap Mark met oorlogsammunitie. Rumen verzoekt HHM daarvoor te blijven zorgen aangezien het de raden van Kleef aan middelen ontbreekt door de executie op Gulik [Jülich] en Berg.
De RvS zal de Kleefse raden schrijven dat zij moeten uitzoeken hoeveel munitie nodig is om die vervolgens te bestellen in de omringende kwartieren. Ook commies Marten van Juchen krijgt brieven mee [aan de Raad] waaruit blijkt dat hij voortaan voorzien moet worden van een traktement; hem is aangezegd dat hij dat van het land niet meer krijgt.