12/02/1626, 2

12/02/1626, 2

2 Wouter Pauwels uit Rotterdam heeft achttien maanden gediend op het schip van Marten Herpes Tromp en verzoekt opdracht tot uitbetaling van de afrekening.
HHM sturen het rekest ter afwikkeling aan de Rotterdamse Admiraliteit .