12/02/1626, 6

12/02/1626, 6

6 De ingezetenen van het Land van Heusden verzoeken de dorpen boven de Oude Maas te ontlasten van de licentbetaling op de goederen bestemd voor eigen provisie. Ook verzoeken zij de inwoners van Brabant te verbieden hop naar deze landen uit te voeren.
HHM wijzen het eerste rekest af. Op het tweede punt zal men naar behoren blijven toezien.