13/02/1626, 5

13/02/1626, 5

5 De matrozen die door Don Frederico in Bahia de Todos os Santos zijn gebruikt voor het overbrengen van zijn schepen naar Spanje worden daar slecht behandeld en gevangen gehouden. Hun vrouwen en bloedverwanten doen hierover hun beklag en verzoeken HHM om brieven ter realisatie van hun vrijlating.
Z.Exc. zal worden verzocht met dit doel aan Spinola te schrijven.