13/02/1626, 16

13/02/1626, 16

16 Oosterzee protesteert namens Friesland tegen de in zijn afwezigheid genomen resolutie van 10 feb. op het koper van Hamburg.