13/02/1626, 7

13/02/1626, 7

7 HHM ontvangen een memorie met de voorwaarden waarop kapitein Brederode de reis naar Puerto Rico wil ondernemen.
De Bie, Matelieff en Beaumont zijn gecommitteerd tot bespreking en mogelijke uitvoering van de inhoud met Z.Exc. en de aanwezige bewindhebbers van de WIC