14/02/1626, 8

14/02/1626, 8

8 Agent Carleton dringt aan op de instelling van een adviesjacht waarmee brieven van en naar Engeland snel overgebracht kunnen worden.
HHM houden dit nog in beraad, maar kapitein Emmekens moet wel onmiddellijk vertrekken wanneer hij brieven voor Engeland van HHM heeft gekregen en daar aangekomen mag hij niet eerder vertrekken dan na Joachimi te hebben aangesproken. Aan de Zeeuwse Admiraliteit zal worden geschreven dat zij haar kapiteins eenzelfde last verstrekken.