14/02/1626, 12

14/02/1626, 12

12 In zijn advies d.d. 13 feb. op het op 12 feb. ingediende rekest van de heer van Lokeren stelt de RvS dat deze zich tijdens de belegeringen van Bergen op Zoom en Breda zeer goed heeft gedragen en dat hem voor de negen maanden van deze dienst een kolonelsloon toekomt.
HHM nemen nog geen besluit.