16/02/1626, 3

16/02/1626, 3

3 Ter vergadering worden de voorstellen en reacties van de te Brunswijk [Braunschweig] gehouden conferentie overhandigd. De stukken zullen in het Nederlands worden vertaald.