16/02/1626, 5

16/02/1626, 5

5 Olphert Barents en Palmart hebben zich akkoord verklaard met het op 14 feb. van de Dokkumse Admiraliteit ontvangen verzoek om uitstel tot 15 april aanstaande.