16/02/1626, 9

16/02/1626, 9

9 HHM hebben twee brieven van Joachimi ontvangen d.d. 6 en 7 jan. en ook een kopie van een brief d.d. 31 dec. 1625 met enige bijlagen aangezien het origineel in handen van de vijand zou zijn geraakt. Hierin suggereert hij de koning en zijn raden teruggave van de in beslag genomen schepen.
HHM besluiten niets anders dan dat alle brieven met verzoek om aanbeveling voor kooplieden aan hem zullen worden gericht.